1) Három változó között a következő korrelációs együtthatókat mértük (3 alfeladat):

    1. $$r_{xy}=0,5 \\ r_{xz}=0,5 \\ r_{yz}=0,5$$
    2. $$r_{xy}=0,49 \\ r_{xz}=0,73 \\ r_{yz}=0,59$$
    3. $$r_{xy}=0,2 \\ r_{xz}=0,8 \\ r_{yz}=-0,4$$

Határozza meg, hogy a fentebbi változópárokat milyen kapcsolat jellemezheti a harmadik változó “hatásaitól” eltekintve!

2) Egy mini-kutatás során a következő adatokat mértük:

  • $X$: 10, 20, 20, 30, 40
  • $Y$: 5, 5, 15, 25, 10

Határozza meg az $X \rightarrow Y$ és $Y \rightarrow X$ lin. reg. modelleket, ábrázolja azokat, értelmezze a modell magyarázó erejét!