Tantárgy célja:

A Matematikai Statisztika II. előadáson elhangzott ismeretek elmélyítése és begyakorlása.

Értékelés, követelmény:

A TVKSZ új kari kiegészítése alapján – 14. § (1): a gyakorlati foglalkozásról történő távolmaradás maximális mértéke a gyakorlati foglalkozások 25%-a – háromnál több hiányzás esetén az aláírás megtagadásra kerül.

A félév során két zárthelyire kerül sor, amelyek átlaga alapján kerül megajánlásra az év végi jegy. A nem megírt ZH elégtelennek minősül. Indokolt esetben (előzetes jelzés és egyeztetés után, ill. betegség esetén) lehetőség van a ZH következő héten való pótlására az oktató által kijelölt időpontban. Bármely ZH elégtelen érdemjegye a félév eredménytelenségét vonja maga után.

Opcionálisan vállalt feladatok otthoni megoldásával a ZH-n szerzett eredményhez plusz pont (+ 10-15%) szerezhető. A félév utolsó hetén az oktató szóbeli javítási lehetőséget biztosít fogadóóráján azok számára, akik minden házi feladatot határidőre elkészítettek. A házi feladatok utólagos leadására nincs lehetőség, azok mindig csak az aktuális héten teljesíthetők.

További részletek a tematikában.

Házi feladatok:

Eredmények:

  1. 1. ZH
  2. 2. ZH
  3. Összesített eredmények

Előadásanyagok (Füstös Professzor Úr jóvoltából):

Segédanyagok: