1. Ábrázolja a következő vektorokat:

  • a(1,2)
  • b(3,-2)
  • c(2,0)
  • d(1,0)

2. Ábrázolja és számítsa ki a következő kombinációkat (az 1. példa alapján):

  • 2a-b+c-d
  • 2d+a

3. Az első feladatban megadott vektorok közül melyek összefüggőek?

4. Transzponálja a következő mátrixokat!

$$A=\begin{bmatrix}
1 & 2 & 0\\
2&2&1\\
1&2&0
\end{bmatrix}
\, B=\begin{bmatrix}
2 & 2\\
2&2\\
2&0
\end{bmatrix}, C=\begin{bmatrix}
-3 & 1 & 1\\
-2&0 & 0\\
1&0 & 0
\end{bmatrix}$$

5. Számítsa ki az $2A + 3C$ és $A+B$ eredménymátrixokat!

6. írjon fel egy $3×3$-as, ferdén szimmetrikus mátrixot!