Tantárgy célja:

A Matematikai statisztika 1. (BBNNT05500) előadáson elhangzott ismeretek elmélyítése és begyakorlása. A félév végére a hallgatók optimális esetben otthonosan mozognak az alapvető kutatásmódszertani kérdések területén, képesek a közvéleménykutatások átfogó eredményeinek és az általános statisztikai mérőszámok értelmezésére, különös tekintettel a választásokhoz kapcsolódó előrejelzések tekintetében.

Követelmény:

A szeminárium a hallgatók rendszeres, aktív óralátogatására épül, amely keretén belül lehetőség nyílik a fontosabb módszertani kérdések tisztázására.

A félév során két zárthelyire (ZH) kerül sor a megismert témakörökből, amelyek számtani átlaga alapján kerül meghatározásra az év végi jegy. A nem megírt ZH elégtelennek minősül. Bármely ZH elégtelen (50 százalékos teljesítmény alatt) érdemjegye a félév eredménytelenségét vonja maga után.

Háromnál több hiányzás esetén a TVKSZ alapján a tanegység nem abszolválható, az aláírás megtagadásra kerül.

A tantárgy részletes leírása:

Dátum

Témakör

2/14

Kutatás a társadalomtudományokban

2/21

Mérés, megbízhatóság és érvényesség (ppt)

2/28

Konceptualizálás, operacionalizálás (ppt)

3/6

Változók és mérési szintek (ppt)

3/13

Kérdőív és kérdőívszerkesztés (ppt)

3/20

Változók közötti lehetséges kapcsolat (ppt)

3/27

Félévközi ZH

4/17

Statisztikai alapfogalmak,  mintavételi hiba meghatározása, konfidencia-intervallum (ppt)

4/24

Valószínűség, klasszikus mintavétel, mintanagyság meghatározása (ppt)

5/8

Választáskutatás / kereszttábla, és Simpson-paradoxon (ppt)

5/15

ZH

Letölthető tematika: pdf állomány

Eredmények: 1. ZH2. ZH és összesített eremények