1. feladat:

A = {egyjegyű páros számok}

B = {1, 5, 7, 8}

Sorolja fel az $A \cap B$, az $A \cup B$ és az $ A \setminus B$ halmaz elemeit! 

2. feladat:

Egy osztály 32 tanulója közül 8-an emelt matematikából, 6-an emelt fizikából, 4 tanuló emelt matematikából és emelt fizikából is érettségizik.

    • Hányan nem érettségiztek egyik említett tantárgyból sem?
    • Hányan tettek emelt érettségit csak az egyik tantárgyból?
    • Hányan tettek emelt érettségit valamelyik tantárgyból?