Tantárgy célja:

A hallgatók matematikai tudásának egységes szintre hozása és az érettségihez megkövetelt szinten való gördülékeny kezelésének biztosítása, illetve a modern statisztikai módszerek felsőbb matematikai megalapozása – az előadás anyagához kapcsolódóan.

Követelmény:

A TVKSZ alapján – 14. § (1): „a gyakorlati foglalkozásról történő távolmaradás maximális mértéke a gyakorlati foglalkozások 25%-a” – háromnál több hiányzás esetén az aláírás megtagadásra kerül.

A félév során két zárthelyire kerül sor, amelyek átlaga alapján kerül megajánlásra az év végi jegy. A nem megírt ZH elégtelennek minősül. Indokolt esetben (előzetes jelzés és egyeztetés után) lehetőség van a ZH következő héten való pótlására az oktató által kijelölt időpontban. Bármely ZH elégtelen érdemjegye a félév eredménytelenségét vonja maga után.

Opcionálisan vállalt feladatok otthoni megoldásával a ZH-n szerzett eredményhez plusz pont (+ 2 x 10-15%) szerezhető. A félév utolsó hetén az oktató szóbeli javítási lehetőséget biztosít fogadóóráján azok számára, akik minden házi feladatot határidőre elkészítettek. A házi feladatok utólagos leadására nincs lehetőség.

Letölthető tematika: pdf állomány

Eredmények: 1. ZH2. ZH és összesített eredmények

Házi feladatok:

Letölthető segédanyagok:

Egyéb linkek: