Egy alacsony (független) és egy magas (függő) mérési szintű változó összefüggésének tesztelésére alkalmas stat. eljárás.

Lényege: a belső és külső szórás összehasonlítása révén tudjuk megállapítani, hogy a különböző csoportok várható értékei között megfigyelhető-e szignifikáns eltérés.
A próba csak a csoportok összesített eltéréseit teszteli, a csoportok közötti páronkénti vizsgálat t-próbákkal vagy post-hoc tesztekkel valósítható meg.
Az eljárás menete:

1. alkalmazhatóság tesztelése: szóráshomogenitás, azonos esetszám kategóriánként, normalitás

  • Options / Descriptive, Homogenity of variance test

2. amennyiben a Levine próba (H0: a szórások között szignifikáns a különbség) eredménye

  • 0,05 alatti -> Brown-Forsythe, Welch próbák
  • 0,05 feletti -> Anova tábla értelmezése (ha a szig. < 0.05, akkor a H0-t fogadjuk el (nincs szign. eltérés a kategóriák átlagaiban), ha > 0.05, akkor H1 (szign. eltérés)

3. ha nem áll fenn a szóráshomogenitás (a Levine teszt eredménye < 0.05)

  • Brown-Forsythe, Welch próbák (amennyiben < 0.05, akkor szign. eltérés)

4. post-hoc tesztek

  • szóráshomogenitás esetén: LSD
  • ellenkező esetben: T2, Dunett féle értékek


Részletes leírás angol nyelven: http://www.microbiologybytes.com/maths/spss4.html