Lévén, hogy CV (LM) kurzusról van szó, a félév során nem lesznek órák.

A félév végi aláírás és jegy megszerzésének a feltétele egy, a félév végén írandó ZH előre egyeztetett időpontban. Javító ZH-ra nem lesz lehetőség.

Segédanyagok az előző félévek házi feladatai alapján:

A ‘bank_hu.sav’ állománnyal dolgozz!

1) Hozz létre egy változót, amely a fizetésemelkedés mértékét mutatja éves bontásban (vigyázz: az órán létrehozott változó havi bontás volt!).
2) Ábrázold a fizetésemelkedés mértékét a kissebbségi és többségi társadalom esetében!
3) Hozz létre egy kategorizált változót a kezdőfizetés alapján (átlag alatti, átlag feletti)!
4) Az alacsony kezdőfizetéssel rendelkező férfiak hány százaléka kisebbségi?
5) A kisebbségi nők hány százaléka hivatalnok?
6) Az alacsony fizetéssel rendelkező fehérek hány százaléka gyakornok?
7) A fehér gyakornokok hány százaléka kapott átlag feletti kezdőfizetést?
8) Van-e kimutatható összefüggés a férfiak körében a kezdőfizetés és a jelenlegi fizetés alakulása között?

A ‘bank_hu.sav’ állománnyal dolgozz!

1) Kimutatható-e szign. eltérés a nemek tekintetében a kisebbségi/többségi társadalomhoz való tartozás és a munkajelleg (jobcat) között?
2) Mekkora a különbség a hivatalnokok és a gyakornokok kezdőfizetése között?
3) Van-e szig. különbség a nem és többségi/kisebbségi társadalomhoz való tartozás összevont változója és a munkahelyen töltött idő között?
4) Van-e szig. különbség a nem és többségi/kisebbségi társadalomhoz való tartozás összevont változója és a munkajelleg (jobcat) töltött idő között?

A ‘gss.sav’ állománnyal dolgozz!

1) Kimutatható-e szign. eltérés a nemek tekintetében az első házasságkötés életkorában?
2) Mekkora a különbség átlagosan a januárban és a szeptemberben születettek testvéreinek számában?
3) Adj intervallumbecslést arra vonatkozólag (95 százalékos döntési szinten), hogy a katolikusok naponta átlagosan hány órát tévéznek!
4) A klasszikus zene kedvelőinek tábora inkább a blues vagy a country rajongók táborával esik egybe?
5) Van-e szign. eltérés a jövedelem tekintetében a nemek bontásában?
6) Van-e szign. eltérés a befejezett iskolai évek számában a nemek bontásában?

A ‘tanuloimunkaterhek_szurt.sav’ állománnyal dolgozz!

1) Készíts el egy olyan változót (tanido néven), amely azt mutatja meg, hogy a megkérdezett egy héten mennyi időt tölt el az órákra való felkészüléssel!
2) Van-e szignifikáns eltérés a településnagyság tekintetében az előbb létrehozott változó átlagaiban?
3) Hogyan alakul mindez a 3 kategóriás településtípus kategóra bontásában?
4) Kimutatható-e eltérés a 3 kategóriás településtípus bontásában a 'számítástechnika, informatika' fontosságát firtató változóban?
5) Az autóval és színes tv-vel is rendelkező háztatrtások hány százaléka rendelkezik nyaralóval is?
6) A gépkocsival rendelkező háztartások közül hány háztartás rendelkezik személyi számítógéppel is?
7) A személyi számítógéppel és több, mint 1000 könyvvel rendelkező háztartások hány százalékában irodai alkalmazott a családfő (édesapa)?
8) Meghatározza-e az otthoni könyvek száma az iskolai teljesítményt (tanulmányi átlag)?
9) Kimutatható-e összefüggés a videomagnó megléte és a könyvek magas száma között?

Csatolt állományok:

SPSS 2. ZH #1

SPSS 2. ZH #2

bank_hu.sav

gss.sav

tanuloimunkaterhek_szurt.sav

idosor_co2.sav

Egyéb segédanyagok: