1. Ábrázold Venn diagramon a következőket:

a) [latex] (A \cap B) \cup C[/latex]
b) [latex] \overline{(A\cup B\cup C)} [/latex]
c) [latex] (\overline{A} \cup B) \cap C[/latex]

2. Milyen sorozat? Számtani/mértani estén add meg a ‘d’ vagy ‘q’ értékeket, majd számold ki a 13. tagot! Mennyi lesz az első 8 tag összege?

a) 0,5   1  2  4
b) 2  -1  0,5  -0,25
c) -4  -2  0  2
d) 0,4  0,44  0,48  0,53

3. Megközelítőleg mennyi lesz az első n tag összege a következő mértani sorozatokban egy maratoni összegzés végére, amennyiben két hétig nagyon ráérünk (feladatonként!), folyamatosan ezt számoljuk, és a másodpercenként 2,86 tagok tudunk összeadni egymással?

a) [latex]a_{1}=16; q=0,7[/latex]
b) [latex]a_{1}=10; a_{2}=100[/latex]
c) [latex]a_{5}=25; a_{6}=5[/latex]
d) [latex]a_{10}=0,5; q=0,4[/latex]
e) [latex]a_{26}=3,1415; a_{48}=3,1415[/latex]
f) [latex]a_{2}=10; q=0,1[/latex]