Tantárgy célja
: A hallgatók matematikai tudásának egységes szintre hozása és az érettségihez megkövetelt szinten való gördülékeny kezelésének biztosítása, illetve a modern statisztikai módszerek felsőbb matematikai megalapozása – az előadás anyagához kapcsolódóan.

Követelmény: A félév során két zárthelyire kerül sor, amelyek átlaga alapján kerül megajánlásra az évvégi jegy. Rendszeres óralátogatás (max. 3 hiányzás) esetén javítási lehetőségre sor kerülhet az utolsó órán, annak hiányában a félév közben megírt ZH-k számítanak. A nem megírt ZH elégtelennek minősül. Sokszori hiányzás (6 vagy több hiányzás) esetén a TVKSZ alapján a tanegység nem abszolválható, az aláírás megtagadásra kerül. Amennyiben a két ZH közül bármelyik is elégtelen, úgy a kurzus nem teljesítettnek tekintendő.

Letölthető tematika: pdf állomány

ZH eredmények: Az első Zh eredményei, A második Zh eredményei és a megajánlott jegyek

Házi feladatok:

Gyakorló feladatsor az 1. ZH-ra

Gyakorló feladatsor az 2. ZH-ra

Letölthető segédanyagok:

Linkek: