Tantárgy célja:

A Matematikai Statisztika III. előadáson elhangzott ismeretek elmélyítése és begyakorlása.

  1. A sokváltozós adatelemzés különböző módszereinek a megértése.
  2. A különböző eljárások közötti választás tudásának megszerzése.
  3. A sokváltozós módszerek számítógépes eredményeinek kiértékelése.

Követelmény:

A TVKSZ alapján – 14. § (1): a gyakorlati foglalkozásról történő távolmaradás maximális mértéke a gyakorlati foglalkozások 25%-a – háromnál több hiányzás esetén az aláírás megtagadásra kerül.
A félév során a hallgatók esszét, esettanulmányt készítenek csoportmunkában a tárgyalt sokváltozós módszerek felhasználásával. Munkájukat prezentálják, ill. írásban (min. 20 000 karakter) is leadják a félév utolsó előtti óráján, amelyek alapján gyakorlati jeggyel zárul a szeminárium.
Az esettanulmány és/vagy rendszeres órai munka hiányában a félév nem értékelhető.

Tematikapdf állomány

Órai anyagok:

Segédanyagok:

 Szoftverek: