• Faktorsúlyok
 • Még egyszer az általánosan használt stat. módszerekről: döntési fa
  • Leíró statisztikák
  • Kereszttábla
  • ANOVA
  • Korreláció
  • Regresszió
 • Adattranszformáció