Tantárgy célja:

A Matematikai Statisztika II. előadáson elhangzott ismeretek elmélyítése és begyakorlása.

Követelmény:

A TVKSZ új kari kiegészítése alapján – 14. § (1): a gyakorlati foglalkozásról történő távolmaradás maximális mértéke a gyakorlati
foglalkozások 25%-a – háromnál több hiányzás esetén az aláírás megtagadásra kerül.
A félév során két zárthelyire kerül sor, amelyek átlaga alapján kerül megajánlásra az év végi jegy. A nem megírt ZH elégtelennek minősül. Indokolt esetben (előzetes jelzés és egyeztetés után) lehetőség van a ZH következő héten való pótlására az oktató által kijelölt időpontban. Bármely ZH elégtelen érdemjegye a félév eredménytelenségét vonja maga után.
Opcionálisan vállalt feladatok otthoni megoldásával a ZH-n szerzett eredményhez plusz pont (+ 2 x 10-15%) szerezhető. A félév utolsó hetén az oktató szóbeli javítási lehetőséget biztosít fogadóóráján azok számára, akik minden házi feladatot határidőre elkészítettek. A házi feladatok utólagos leadására nincs lehetőség.

Tematika: pdf állomány

Házi feladatok:

Eredmények:

Segédanyagok: