1) Hányféleképpen lehet egy kerek asztal körül 20 embert leültetni, ha közülük 2 mindenképpen egymás mellé szeretne ülni?

2) Hány szóköz nélküli betűkombináció alkotható az “EZER DÓZERREL RT.” cégnév betűinek felhasználásával? Hogyan alakul ez a számérték, amennyiben megeengedjük, hogy 1, 2 vagy 3 szóköz is előfodulhasson a betűkombinációkban?

3) Mekkora esélyünk van három hatoldalú dobókockával dupla 6-ost dobni?

4) Két hatoldalú kockával játszik Balázs és Mónika. Páros összegű dobás esetén a dobott számértéknek megfelelő összeget fizeti Mónika Balázsnak, páratlan esetén Balázs fizet Mónikának 7 Ft 50 fillért. Igazságos-e a játék? Amennyiben nem, hogyan tennéd igazságossá?

5) 21-et játszunk baráti társaságban. Tudjuk, hogy az előttünk lévő játékos “befuccsolt” a következő lapokkal: 6, 6, 5, 3, 10. A tőlünk balra ülő játékosoknak is ismerjük 1-1 kártyáját: J, Q, 9. A kezünkben lévő lapok összege 14 (két 7-es kártya összegeként). Mekkora esélyünk van “befuccsolni”, ha kérünk még egy lapot?