- Daróczi Gergely honlapja - -

Társadalmi mozgalmak (Politológia)

A tantárgy célja: A szeminárium a társadalmi mozgalmak különböző típusainak megismerését, azok mögöttes okainak, céljainak megértését tűzi ki célként a hallgatók számára, amely megszerzett tudásanyagot tovább gyarapíthatnak a saját kutatás során szerzett tapasztalataikkal. Ennek alapján a tantárgy egyúttal egyes kvalitatív vizsgálatok bemutatására is kísérletet tesz. A szeminárium a társadalmi mozgalmak különböző típusainak megismerését, azok mögöttesokainak, céljainak megértését tűzi ki célként a hallgatók számára, amely  megszerzett tudásanyagot tovább gyarapíthatnak a saját kutatás során szerzett tapasztalataikkal. Ennekalapján a tantárgy egyúttal egyes kvalitatív vizsgálatok bemutatására is kísérletet tesz.

Segédanyagok: feltöltés alatt

Csatolt dokumentumok:

Tematika [1]

Dolgozatok: feltöltés alatt