A tantárgy célja: A statisztikai egy- és többváltozós elemzések alapjainak megismertetése. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a számítógépes adatelemzés – SPSS – alapjaival. Elsajátítják az adatbázis készítés módszereit, megismerkednek az adatokkal végezhető műveletekkel, valamint a leíró statisztikák és a kereszttáblák készítésével. A kurzus fontos célkitűzése, hogy a hallgatók a program mechanikus kezelésén túl értelmezni tudják a kapott eredményeket.

Csatolt állományok:

bank_hu.sav

pm.sav

pm95b.sav

cars.sav

Házi feladatok és ZH feladatlapok: feltöltés alatt