- Daróczi Gergely honlapja - -

Matematikai statisztika 2. (gyakorlat)

Tantárgy célja: A Matematikai Statisztika II. előadáson elhangzott ismeretek elmélyítése és begyakorlása.

Értékelés, követelmények: A félév során két zárthelyire kerül sor, amelyek átlaga alapján kerül megajánlásra az év végi jegy. A nem megírt ZH elégtelennek minősül. Bármely Zh elégtelen érdemjegye a félév eredménytelenségét vonja maga után. Rendszeres óralátogatás (max. 3 hiányzás) esetén javítási lehetőségre sor kerülhet az utolsó órán, annak hiányában kizárólag a félév közben megírt ZH-k számítanak. Sokszori hiányzás (6 vagy több hiányzás) esetén a TVKSZ alapján a tanegység nem abszolválható, az aláírás megtagadásra kerül.

Tematika: pdf állomány [1]

Eredmények: első Zh pontszámai [2] (HF pontszámok nélkül!), összesített eredmények [3]

Házi feladatok:

Segédanyagok: